Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12987: Omfang av reguleringsplaner og hovedtall for klager på reguleringer (K) 2015 - 2022

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.06.2023 08:00
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen har mottatt (antall):
antall
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen ikke har villet fremme (antall):
antall
Reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner i alt møtt med innsigelse (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Områdereguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
antall
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager):
dager
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen eller andre organer (antall):
antall
Vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften (antall):
antall
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2, vedlegg I (antall):
antall
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3, vedlegg II (antall):
antall
Klager mottatt i alt på reguleringsplaner (antall):
antall
Sluttbehandlede klager i alt på reguleringsplaner (antall):
antall
Klager som ble oversendt Fylkesmannen (antall):
antall
Klager som ble tatt til følge i kommunen (antall):
antall
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen har mottatt (antall):
31.12
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen ikke har villet fremme (antall):
31.12
Reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner i alt møtt med innsigelse (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Områdereguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
31.12
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen eller andre organer (antall):
31.12
Vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften (antall):
31.12
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2, vedlegg I (antall):
31.12
Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3, vedlegg II (antall):
31.12
Klager mottatt i alt på reguleringsplaner (antall):
31.12
Sluttbehandlede klager i alt på reguleringsplaner (antall):
31.12
Klager som ble oversendt Fylkesmannen (antall):
31.12
Klager som ble tatt til følge i kommunen (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen har mottatt (antall) , Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen ikke har villet fremme (antall) , Reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall) ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.