Regionale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12981: Framskrevne forsørgerbrøker, i 9 alternativer (K) 2020 - 2050
Sist endret
18.08.2020
Kontakt
Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Regionale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
regfram@ssb.no

Måleenhet
Forsørgerbrøker for eldre:
ratio
Forsørgerbyrde for barn:
ratio
Referansetid
Forsørgerbrøker for eldre:
Årlig
Forsørgerbyrde for barn:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alternativ
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1

alternativ
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0


Totalt 356 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Forsørgerbrøker for eldre
Antall personer 65 år og over / antall personer 20-64 år.
Forsørgerbyrde for barn
Antall personer under 20 år / antall personer 20-64 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken