Regionale befolkningsframskrivinger

Til toppen
12980: Framskrevet forventet levealder ved fødsel for menn og kvinner, i 3 alternativer (K) 2020 - 2050
Sist endret
18.08.2020
Kontakt
Sturla Løkken, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 81
sal@ssb.no

Stefan Leknes, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 03
sfl@ssb.no

Regionale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
regfram@ssb.no

Måleenhet
Forventet levealder:
år
Referansetid
Forventet levealder:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
Må velges *
alternativ
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1

Må velges *

Totalt 356 Valgte 0

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

alternativ
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken