Til toppen
12973: Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000 - 2020
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Døde:
personer
Referansetid
Døde:
Slutten av hver uke
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
uke
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Valgfri variabel
alder
Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
uke

Totalt 53 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er forløpige, og særlig tallene for nyeste uke er for lave.
Tabellen kan ikke summeres for å finne antall døde for enkeltår.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken