Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12960: Gjennomføring i videregående opplæring, etter todelt fullføringsgrad, antall år etter start, todelt utdanningsprogram og kjønn (F) 2006 - 2020

Carl Corneil, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 44
Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
Steffan Næss, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 73 19
12.06.2024 08:00
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Elever:
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Andel elever (prosent):
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Variabelen 'år' representerer i denne tabellen året et kull startet på videregående utdanningsløp, for første gang. Juli 2023 ble tabellen utvidet til å inkludere 3 og 4 års tidshorisont for alle startkull. I tillegg ble tall publisert for kull fremover i tid der dette er mulig. Dvs. at tidhorisonten «9 år» ble tilgjengelig for 2013-kullet, opp til tidshorisonten «3 år» for 2019-kullet. Data for årene startkullene ikke har kommet til enda, vil stå som prikket «.» - ikke tilgjengelig til de kan fylles. Under omleggingen i 2023 ble allerede publiserte tall tatt ut av Nasjonal Utdanningsdatabase på nytt. Dette kan ha ført til små endringer på allerede publiserte tall. 3 års tidshorisont settes ved første mulige anledning for ett gitt kull, under publisering i 2024, er siste tilgjengelig data fra 2023. Vi kan i 2024 publisere 3-års tidshorisont for startkullet fra 2020. Men fjerde året er det foreløpig ingen data. Tallene for 3 års tidshorisont kan derfor skille seg fra andre tabeller i denne statistikken, f.eks. normert tid hos studieforberedende elever, som også er på 3 år. I de resterende tabellene, brukes informasjon om elevene har startet på høyere utdanning som indikator på at de har fullført videregående opplæring. Dette har vi ikke anledning til for 3 års tidshorisont i denne tabellen. Normert tid for de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram er 4 år, elevene som starter på yrkesfag vg1 kan fortsatt fullføre vgs. innen 3 år, ved for eksempel å ta påbygging til studiekompetanse i sitt tredje år. Men det forventes at antallet yrkesfagelever som fullfører innen 3 år er lavere enn for de studieforberedende utdanningsprogrammene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.