Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12960: Gjennomføring i videregående opplæring, etter todelt fullføringsgrad, antall år etter start, todelt utdanningsprogram og kjønn (F) 2006 - 2019

Carl Corneil, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 44
Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
Steffan Næss, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 73 19
04.07.2023 08:00
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Elever:
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Andel elever (prosent):
Utgangen av våren 5, 6, 7, 8, 9 og 10 år etter startåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Variabelen 'år' representerer i denne tabellen året et kull startet på videregående utdanningsløp, for første gang. Juli 2023 ble tabellen utvidet til å inkludere 3 og 4 års tidshorisont for alle startkull. I tillegg ble tall publisert for kull fremover i tid der dette er mulig. Dvs. at tidhorisonten «9 år» ble tilgjengelig for 2013-kullet, opp til tidshorisonten «3 år» for 2019-kullet. Data for årene startkullene ikke har kommet til enda, vil stå som prikket «.» - ikke tilgjengelig til de kan fylles. Under omleggingen i 2023 ble allerede publiserte tall tatt ut av Nasjonal Utdanningsdatabase på nytt. Dette kan ha ført til små endringer på allerede publiserte tall. Normert tid for de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram er 4 år, elevene som starter på yrkesfag vg1 kan fortsatt fullføre vgs. innen 3 år, ved for eksempel å ta påbygging til studiekompetanse i sitt tredje år. Men det forventes at antallet yrkesfagelever som fullfører innen 3 år er lavere enn for de studieforberedende utdanningsprogrammene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.