12946: Sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter kjønn, varighet i kvartalet og sykefraværstype 2015K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

varighet / type sykefravær Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsdagsverk:
person
Sykefraværsdagsverk (prosent):
prosent
Sykefraværstilfeller:
person
Sykefraværstilfeller (prosent):
prosent
Referansetid
Sykefraværsdagsverk:
Slutten av kvartalet
Sykefraværsdagsverk (prosent):
Slutten av kvartalet
Sykefraværstilfeller:
Slutten av kvartalet
Sykefraværstilfeller (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken