Til toppen

12946: Sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter kjønn, varighet i kvartalet og sykefraværstype 2015K1 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K1 , 2015K2 , 2015K3 ,

Valgt 1 av totalt 24

varighet / type sykefravær

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken