Areal av land og ferskvatn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12943: Arealtall til kommunefakta (K) 2019 - 2022

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
16.06.2023 08:00
Boligareal per bosatt (m²):
Andel bosatte i tettsted (prosent):
prosent
Andel kommunalt disponerte boliger (prosent):
prosent
Igangsatte boliger siste 4 år:
boliger
Boligareal per bosatt (m²):
01.01
Andel bosatte i tettsted (prosent):
01.01
Andel kommunalt disponerte boliger (prosent):
01.01
Igangsatte boliger siste 4 år:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommuneinndeling justert til gjeldende per publisering. Splitting av kommuner medfører manglende tall. Eventuelle justeringer av kommunegrenser i perioden kan påvirke tallene. Tall for igangsatte boliger er kun fra Matrikkelen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.