Areal av land og ferskvatn

Til toppen

12943: Arealtall til kommunefakta (K) 2019 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 357

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommuneinndeling justert til gjeldende per publisering. Splitting av kommuner medfører manglende tall. Eventuelle justeringer av kommunegrenser i perioden kan påvirke tallene. Tall for igangsatte boliger er kun fra Matrikkelen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.