Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12934: Utdanningsnivå, etter fylke, innvandringskategori og kjønn (F) 2018 - 2023

Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
+47 934 59 835
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Andrine Stengrundet, Statistisk sentralbyrå
+47 95 48 60 28
Sophia Mai Howard Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 480 70 648
11.06.2024 08:00
Personer 16 år og over:
personer
Personer 16 år og over (prosent):
prosent
Personer 16 år og over:
01.10.
Personer 16 år og over (prosent):
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken. Medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Videregående skolenivå

Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Fagskolenivå

Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, lang

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.