Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen

12934: Utdanningsnivå, etter fylke, innvandringskategori og kjønn (F) 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken. Medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over (prosent) , utdanningsnivå: Videregående skolenivå

Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Fagskolenivå

Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

statistikkvariabel: Personer 16 år og over , utdanningsnivå: Universitets- og høgskolenivå, lang

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.