12909: Legemeldt sykefravær (prosent) blant innvandrere (lønnstakere, 16-69 år), etter yrke og landbakgrunn 2015K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

yrke

Totalt 10 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 9 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent:
prosent
Sykefraværsprosent, prosentvis endring fra året før:
prosent
Referansetid
Sykefraværsprosent:
Kvartal
Sykefraværsprosent, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Store endringer i sykefraværsprosenten fra et år til et annet bør tolkes med forsiktighet. Årsaken kan være at det er få personer i det aktuelle yrket, slik at selv små endringer i sykefraværet kan gi store utslag i statistikken.
Tabellen inkluderer ikke statsløse lønnstakere eller lønnstakere med ukjent landbakgrunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken