Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12905: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg, etter art og funksjon (K) 2015 - 2022

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.06.2023 08:00
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
kr
Beløp (1000 kr):
31.12
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder tall for forvaltnings-, drift og vedlikeholdskostnader på utvalgte kommunale og kommunale formålsforetak sine formålsbygg. Samt utgiftene fordelt på antall kvadratmeter av bygningene som kommunen og foretakene eier. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)

For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.