Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

12905: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg, etter art og funksjon (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder tall for forvaltnings- drift og vedlikeholdekostnader på utvalgte kommunale og kommunale formålsforetak sine formålsbygg. Samt utgiftene fordelt på antall kvadratmeter av bygningene som kommunen og foretakene eier.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)
For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.

Brukerveiledning for statistikkbanken