12901: Tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8, etter aldersgruppe (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

aldersgruppe Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Antall refusjon etter innslagspunkt 8 (antall):
antall
Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8 (prosent):
prosent
Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse (antall):
antall
Referansetid
Antall refusjon etter innslagspunkt 8 (antall):
31.12
Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8 (prosent):
31.12
Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser totalt antall personer som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 fordelt på toårige aldersgrupperinger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken