12900: Mottak av tannhelserefusjon gjennom folketrygden (F) 2016 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
prosent
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
prosent
Referansetid
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med grunnskoleutdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med høyere utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant alle voksne (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med ukjent utdanning (prosent):
31.12
Mottak av tannhelserefusjoner blant voksne med videregående utdanning (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser omfanget av mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden. Andelen i befolkningen over 21 år som mottar refusjoner etter utdanningsnivå. Folketrygden gir hel eller delvis økonomisk støtte til tannbehandling til personer med store behandlingsbehov. Stønaden gis etter såkalte innslagspunkt, som angir de ulike sykdommene og lidelsene som kvalifiserer til refusjoner.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken