Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12897: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell (F) 2020M01 - 2023M12

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
Boyd Oyier, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 54
31.01.2024 08:00
Utleigde rom:
rom
Pris per rom (kr):
kr
Kapasitetsutnytting av rom (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting av senger (prosent):
prosent
Losjiomsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom (kr):
kr
Losjiomsetning, hittil i år (1 000 kr):
1 000 kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år (kr):
kr
Pris per rom hittil i år (kr):
kr
Kapasitetsutnytting av rom hittil i år (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting av senger, hittil i år (prosent):
prosent
Utleigde rom:
Slutten av månaden
Pris per rom (kr):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av rom (prosent):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av senger (prosent):
Slutten av månaden
Losjiomsetning (1 000 kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom (kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning, hittil i år (1 000 kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år (kr):
Slutten av månaden
Pris per rom hittil i år (kr):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av rom hittil i år (prosent):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av senger, hittil i år (prosent):
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utleigde rom , Pris per rom (kr) , Kapasitetsutnytting av rom (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valgt 1 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.