12897: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell (F) 2020M01 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Sindre Torgals, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1459
dre@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Utleigde rom:
rom
Pris per rom (kr):
kr
Kapasitetsutnytting av rom (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting av senger (prosent):
prosent
Losjiomsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom (kr):
kr
Losjiomsetning, hittil i år (1 000 kr):
1 000 kr
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år (kr):
kr
Pris per rom hittil i år (kr):
kr
Kapasitetsutnytting av rom hittil i år (prosent):
prosent
Kapasitetsutnytting av senger, hittil i år (prosent):
prosent
Referansetid
Utleigde rom:
Slutten av månaden
Pris per rom (kr):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av rom (prosent):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av senger (prosent):
Slutten av månaden
Losjiomsetning (1 000 kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom (kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning, hittil i år (1 000 kr):
Slutten av månaden
Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år (kr):
Slutten av månaden
Pris per rom hittil i år (kr):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av rom hittil i år (prosent):
Slutten av månaden
Kapasitetsutnytting av senger, hittil i år (prosent):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken