Til toppen

12851: Månedslønn for lærlinger, etter yrke og kjønn 2017 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3131 Energikontrolloperatører , 3258 Ambulansepersonell , 3511 Driftsteknikere, IKT ,

Valgt 0 av totalt 51


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Elever i fagopplæring i skole er inkludert som lærlinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken