Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12851: Månedslønn for lærlinger, etter yrke, kjønn og arbeidstid 2017 - 2023

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
21.02.2024 08:00
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
timer
Månedslønn (kr):
November
Avtalt månedslønn (kr):
November
Avtalt arbeidstid per uke (timer):
November
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3131 Energikontrolloperatører , 3258 Ambulansepersonell , 3511 Driftsteknikere, IKT ,

Valgt 0 av totalt 52

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Lærlinger inkluderer elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb.