Til toppen
12843: Eiendomsskatt (K) 2007 - 2020
Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Måleenhet
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
per 1000
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
per 1000
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
år
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
kr
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall år med fritak for nye boliger (år):
år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
kr
Eiendomsskatt totalt (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr):
1000 kr
Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Har kommunen innført eiendomsskatt? (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt i hele kommunen (ja=1, nei=0):
31.12
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0):
31.12
Generell eiendomsskattesats (per 1000):
31.12
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer (per 1000):
31.12
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft? (år):
31.12
Har kommunen innført bunnfradrag? (ja=1, nei=0):
31.12
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Antall år med fritak for nye boliger (år):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historiske bygninger? (ja=1, nei=0):
31.12
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (ja=1, nei=0):
31.12
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (ja=1, nei=0):
31.12
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr):
31.12
Eiendomsskatt totalt (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr):
31.12
Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 385 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brudd i tidsserien fra 2019 til 2020 for aggregerte tall som landet i alt, fylker med videre. Dette på grunn av omfattende kommunesammenslåinger gjeldende fra og med 2020. Kommune- og fylkeskommunenumre gjeldende fra og med 2020 er brukt også for årgangene 2007-2019. Kommuner som har slått seg sammen fra og med 2020, vil ikke ligge med tall bakover i tid. For å se tall for 2007-2019 for enkeltkommunene i de sammenslåtte kommunene, se den avsluttede tabellen 12503. Tall for eiendomsskatteinntekt for 2019 for kommuner som er slått sammen i 2020 finner man i tabell 12364 Finansielle grunnlagsdata. Sammenslåtte kommuner som ikke har etablert felles nytt eiendomsskatteregime i 2020, eller som ikke har harmonisert skattesatsene, vil mangle data helt eller delvis for 2020.

I 2019 er det for Oslo, utgiftsført 230 mill. som er knyttet til tilbakebetaling av all eiendomsskatt for 2016, og 151 mill. som gjelder tilbakebetaling av eiendomsskatt fra boliger for 2017.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftanlegg/-nett, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Har eiendomsskatt bare på kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg (ja=1, nei=0)
Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftanlegg/-nett, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)
Variabelen er et anslag og bør brukes med forsiktighet, spesielt ved sammenlikning mellom kommuner.
Eiendomsskatt totalt (1000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Eiendomsskatt annen eiendom (1000 kr)
Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres pr inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
statistikkvariabel: Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr) , år: 2020
Beløpet for Midt-Telemark er slettet på grunn av feilrapportering. Oppdatert tall publiseres 15. mars 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken