12842: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) 2016 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 768 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Måleenhet
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
kr
Målerleie - ekskl. mva. (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
kr
Referansetid
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
31.12
Målerleie - ekskl. mva. (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken