12842: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) 2016 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 768 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2020
Kontakt
Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Måleenhet
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Referansetid
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Målerleie - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken