Kommunale boliggebyrer

Til toppen

12842: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) 2016 - 2021

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) , Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) , Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken