Kommunale boliggebyrer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12842: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) 2016 - 2024

Trym Kristian Økland, Statistisk sentralbyrå
+47 46 81 09 15
15.05.2024 08:00
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
kr
Gebyrsats per m3 avløp – ekskl mva. (kr):
kr
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
kr
Målerleie - ekskl. mva. (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
kr
Gebyrsats per m3 vann – ekskl mva. (kr):
kr
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
31.12
Gebyrsats per m3 avløp – ekskl mva. (kr):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
31.12
Målerleie - ekskl. mva. (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
31.12
Gebyrsats per m3 vann – ekskl mva. (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) , Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) , Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr). Vann- og avløpsgebyrene til Sola kommune for 2023 ble rettet 15.05.2024 klokken 08.00. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.