Antall arbeidsforhold og lønn

12823: Jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser, etter kjønn, alder og innvandringskategori 2017K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Antall jobber (arbeidsforhold):
jobber
Nyansettelser, alle lønnstakere:
jobber
Avsluttede ansettelser, alle lønnstakere:
jobber
Nyansettelser, lønnstakere begge år:
jobber
Avsluttede ansettelser, lønnstakere begge år:
jobber
Nyansettelser, nye som lønnstakere:
jobber
Avsluttede ansettelser, sluttet som lønnstakere:
jobber
Referansetid
Antall jobber (arbeidsforhold):
Slutten av kvartalet
Nyansettelser, alle lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Avsluttede ansettelser, alle lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Nyansettelser, lønnstakere begge år:
Slutten av kvartalet
Avsluttede ansettelser, lønnstakere begge år:
Slutten av kvartalet
Nyansettelser, nye som lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Avsluttede ansettelser, sluttet som lønnstakere:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken