Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12820: Utdanningsnivå-, kjønns-, og aldersfordeling for jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser 2017K1 - 2023K4

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
05.02.2024 08:00
Antall jobber (arbeidsforhold):
jobber
Nyansettelser, alle lønnstakere:
jobber
Avsluttede ansettelser, alle lønnstakere:
jobber
Nyansettelser, lønnstakere begge år:
jobber
Avsluttede ansettelser, lønnstakere begge år:
jobber
Nyansettelser, nye som lønnstakere:
jobber
Avsluttede ansettelser, sluttet som lønnstakere:
jobber
Antall jobber (arbeidsforhold):
Midtmåneden i kvartalet
Nyansettelser, alle lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Avsluttede ansettelser, alle lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Nyansettelser, lønnstakere begge år:
Midtmåneden i kvartalet
Avsluttede ansettelser, lønnstakere begge år:
Midtmåneden i kvartalet
Nyansettelser, nye som lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Avsluttede ansettelser, sluttet som lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valgt 1 av totalt 28

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utdanningsdataene i denne tabellen oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig. Referansetidspunktet for utdanningsinformasjon er 1.10 hvert år, og tallene er klare i løpet av juni året etter. Det betyr at ved publisering av 2. kvartals tall i august hvert år oppdateres de to foregående kvartalene (1. og 4. kvartal) med ny utdanningsinformasjon. Eksempel: I august 2023 publiseres utdanning per 1.10.2022 for 2. kvartal 2023, i tillegg til at 1. kvartal 2023 og 4. kvartal oppdateres. Frem til august 2023 vil utdanningsinformasjonen for 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 være fra 1.10.2021.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.