Brann- og ulukkesvern

12767: Beregnet avstand og kjøretid langs vei til nærmeste brannstasjon (K) 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

type brannstasjon

Totalt 4 Valgte

Søk

persentil

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Median (P50) vises dersom man ikke velger persentil.
persentil
For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2019
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Avstand langs vei (km):
km
Kjøretid langs vei (minutter):
minutter
Referansetid
Avstand langs vei (km):
31.12.
Kjøretid langs vei (minutter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Median (P50) vises dersom man ikke velger persentil.
Tallene i denne tabellen representerer ikke responstid. Tallene er en beregning av kjøretid og distanse langs vei, gjort på grunnlag av vegnettverket og transportkostnader (tid og distanse) som oppgitt i nasjonal vegdatabank (NVDB), samt plassering av bosatte adresser og brannstasjoner. I NVDB blir alle fergestrekninger tilegnet en effektiv fartsgrense på 12,3 km/t. Avstand og kjøretid langs vei er beregnet fra brannstasjoner til bosatte adresse. Depoter er ikke inkludert i analysen.
persentil
For et statistisk materiale er persentilene de 99 variabelverdiene (P1-P99) som deler opp materialet i 100 like store deler. Eksempelvis er P10 (den tiende persentilen) den variabelverdien hvor 10 prosent av observasjonene er mindre enn P10. P50 er medianen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
type brannstasjon
Døgnkasernert stasjon
Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt.
Dagkasernert stasjon
Brannstasjonen har mannskaper i vakt innenfor vanlig arbeidstid.
Ikke kasernert stasjon
Personell innkalles ved behov.

Brukerveiledning for statistikkbanken