Fritidsbyggområder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12761: Fritidsbygg i nasjonalt villreinområde jf. Regionale planer for fjellområder med villrein (K) 2016 - 2019

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 91 12 55 45
09.06.2020 08:00
Fritidsbygg:
fritidsbygg
Nye fritidsbygg:
fritidsbygg
Fritidsbygg:
01.01.
Nye fritidsbygg:
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Analysen blir utført og tabellen blir oppdatert hvert 5. år. I analysen er det kun tatt med områder i regionale planer definert som Nasjonalt villreinområde. Randsoner eller utviklingssoner er ikke med. Regionale planer for fjellområder med villrein. Regionale planer for fjellområder med villrein er datert februar 2017 og innhentet fra Kartverket.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.