Kommunehelsetenesta

Til toppen

12720: Fastleger per 31.12., etter innvandrer eller ikkeinnvandrer og sentralitet (K) 2016 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordelt etter stadard for sentralitet som gjelder fra og med 2018. Fastleger bosatt i utlandet regnes med som innvandrere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.