Kommunehelsetenesta

12720: Fastleger per 31.12., etter innvandrer eller ikkeinnvandrer og sentralitet (K) 2016 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innvandrer eller ikkeinnvandrer Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

sentralitet Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Antall:
antall
Referansetid
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fordelt etter stadard for sentralitet som gjelder fra og med 2018. Fastleger bosatt i utlandet regnes med som innvandrere.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken