Kommunehelsetenesta

Til toppen
12720: Fastleger per 31.12., etter innvandrer eller ikkeinnvandrer og sentralitet (K) 2016 - 2019
Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Antall:
antall
Referansetid
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
innvandrer eller ikkeinnvandrer
Må velges *
sentralitet
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fordelt etter stadard for sentralitet som gjelder fra og med 2018. Fastleger bosatt i utlandet regnes med som innvandrere.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken