Miljøforvaltning

Til toppen

12703: Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling til kulturminner (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsinntekter (1000 kr) , Brutto driftsutgifter (1000 kr) , Årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner (årsverk) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling til kulturminner Se liste over endringer i de regionale inndelingene.