Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12700: Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om driftsutgifter og driftsinntekter for regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning, etter funksjon (F) 2015 - 2023

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
2. Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
2.1 Lønn (1000 kr):
1000 kr
2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
1000 kr
2.2 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
1000 kr
3. Overføringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
4. Avskrivninger (1000 kr):
1000 kr
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
5.1 Brukerbetaling for kommunale tjenester (1000 kr):
1000 kr
5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr):
1000 kr
5.3 Overføringsinntekter med og uten krav til motytelse eksklusive konserninterne transaksjoner (1000 kr):
1000 kr
6. Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
2. Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
2.1 Lønn (1000 kr):
31.12
2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
31.12
2.2 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
31.12
3. Overføringsutgifter (1000 kr):
31.12
4. Avskrivninger (1000 kr):
31.12
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
5.1 Brukerbetaling for kommunale tjenester (1000 kr):
31.12
5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr):
31.12
5.3 Overføringsinntekter med og uten krav til motytelse eksklusive konserninterne transaksjoner (1000 kr):
31.12
6. Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr) , 2. Brutto driftsutgifter (1000 kr) , 2.1 Lønn (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.