Til toppen

12700: Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om driftsutgifter og driftsinntekter for regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning, etter funksjon (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr) , 2. Brutto driftsutgifter (1000 kr) , 2.1 Lønn (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken