12700: Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning, etter funksjon (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
2. Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
2.1 Lønn (1000 kr):
1000 kr
2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
1000 kr
2.2 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
1000 kr
3. Overføringer fra kommunen (1000 kr):
1000 kr
4. Avskrivninger (1000 kr):
1000 kr
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
5.1 Brukerbetaling for kommunale tjenester (1000 kr):
1000 kr
5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr):
1000 kr
5.3 Overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (1000 kr):
1000 kr
6. Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
2. Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
2.1 Lønn (1000 kr):
31.12
2.2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
31.12
2.2 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (1000 kr):
31.12
3. Overføringer fra kommunen (1000 kr):
31.12
4. Avskrivninger (1000 kr):
31.12
5. Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
5.1 Brukerbetaling for kommunale tjenester (1000 kr):
31.12
5.2 Andre salgs- og leieinntekter (1000 kr):
31.12
5.3 Overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (1000 kr):
31.12
6. Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hovedtall fra fylkeskommuneregnskapene om regional utvikling, miljø- og kulturminneforvaltning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken