Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12691: Omfang av reguleringsplaner som omfatter kulturminner, landskap og naturvern, etter status for reguleringsplaner og hensyn (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Areal- og samfunnsplanlegging: Omfang av reguleringsplaner med særlige hensyn

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.