Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
12691: Omfang av reguleringsplaner som omfatter kulturminner, landskap og naturvern, etter status for reguleringsplaner og hensyn (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Reguleringsplaner (antall):
antall
Reguleringsplaner (dekar):
dekar
Referansetid
Reguleringsplaner (antall):
31.12
Reguleringsplaner (dekar):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
status for reguleringsplaner
Må velges *
hensyn
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging: Omfang av reguleringsplaner med særlige hensyn
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken