Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.08.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
antall
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
antall
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
dager
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
dekar
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
antall
Referansetid
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
31.12
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
31.12
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken