Plan- og byggesaksbehandling

12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
antall
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
antall
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
dager
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
dekar
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
antall
Referansetid
Kommune(del)planer med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Kommune(del)planer møtt med innsigelser (antall):
31.12
Vedtatte tematiske kommuneplaner og kommunedelplaner for areal (antall):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelser (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap og naturvern (dekar):
31.12
Reguleringsplaner som omfatter kultur, miljø, landskap og naturvern (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken