Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12686: Fylkeskommunens regionale planlegging (F) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkeskommunens egen planlegging Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken