Plan- og byggesaksbehandling

12686: Fylkeskommunens regionale planlegging (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
år
Regionale planer vedtatt sist år (antall):
antall
Regionale planer vedtatt siste år som omfatter flere fylker (antall):
antall
Regionale planer vedtatt siste år som ikke dekker hele arealet i fylket (antall):
antall
Referansetid
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt? (år):
31.12
Regionale planer vedtatt sist år (antall):
31.12
Regionale planer vedtatt siste år som omfatter flere fylker (antall):
31.12
Regionale planer vedtatt siste år som ikke dekker hele arealet i fylket (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fylkeskommunens egen planlegging
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken