Plan- og byggesaksbehandling

12676: Behandlede byggesøknader og klager. Utførte tilsyn samt pålegg, oppfølging og sanksjoner ifm. tilsyn (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
antall
Behandlede rammesøknader (antall):
antall
Behandlede ett-trinnssøknader (antall):
antall
Behandlede søknader uten ansvarsrett (antall):
antall
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
antall
Behandlede søknader om igangsettingstillatelse (antall):
antall
Behandlede midlertidige brukstillatelser (antall):
antall
Behandlede ferdigattester (antall):
antall
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Byggesøknader innvilget (antall):
antall
Byggesøknader avslått (antall):
antall
Klager behandlet i kommunen (antall):
antall
Klager avgjort av fylkesmannen (antall):
antall
Byggesaker med tilsyn (antall):
antall
Pålegg etter tilsyn (antall):
antall
Alle oppfølginger av gitte pålegg (antall):
antall
Sanksjoner brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
antall
Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
antall
Referansetid
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
31.12
Behandlede rammesøknader (antall):
31.12
Behandlede ett-trinnssøknader (antall):
31.12
Behandlede søknader uten ansvarsrett (antall):
31.12
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
31.12
Behandlede søknader om igangsettingstillatelse (antall):
31.12
Behandlede midlertidige brukstillatelser (antall):
31.12
Behandlede ferdigattester (antall):
31.12
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Byggesøknader innvilget (antall):
31.12
Byggesøknader avslått (antall):
31.12
Klager behandlet i kommunen (antall):
31.12
Klager avgjort av fylkesmannen (antall):
31.12
Byggesaker med tilsyn (antall):
31.12
Pålegg etter tilsyn (antall):
31.12
Alle oppfølginger av gitte pålegg (antall):
31.12
Sanksjoner brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
31.12
Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Behandlede byggesøknader og klager. Utførte tilsyn samt pålegg, oppfølging og sanksjoner ifm. tilsyn
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken