Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12676: Behandlede byggesøknader og klager. Utførte tilsyn samt pålegg, oppfølging og sanksjoner ifm. tilsyn (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
antall
Behandlede rammesøknader (antall):
antall
Behandlede ett-trinnssøknader (antall):
antall
Behandlede søknader uten ansvarsrett (antall):
antall
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
antall
Behandlede søknader om igangsettingstillatelse (antall):
antall
Behandlede midlertidige brukstillatelser (antall):
antall
Behandlede ferdigattester (antall):
antall
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Byggesøknader innvilget (antall):
antall
Byggesøknader avslått (antall):
antall
Klager behandlet i kommunen (antall):
antall
Klager avgjort av statsforvalteren (antall):
antall
Byggesaker med tilsyn (antall):
antall
Pålegg etter tilsyn (antall):
antall
Alle oppfølginger av gitte pålegg (antall):
antall
Sanksjoner brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
antall
Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
antall
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
31.12
Behandlede rammesøknader (antall):
31.12
Behandlede ett-trinnssøknader (antall):
31.12
Behandlede søknader uten ansvarsrett (antall):
31.12
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall):
31.12
Behandlede søknader om igangsettingstillatelse (antall):
31.12
Behandlede midlertidige brukstillatelser (antall):
31.12
Behandlede ferdigattester (antall):
31.12
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Byggesøknader innvilget (antall):
31.12
Byggesøknader avslått (antall):
31.12
Klager behandlet i kommunen (antall):
31.12
Klager avgjort av statsforvalteren (antall):
31.12
Byggesaker med tilsyn (antall):
31.12
Pålegg etter tilsyn (antall):
31.12
Alle oppfølginger av gitte pålegg (antall):
31.12
Sanksjoner brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
31.12
Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Behandlede byggesøknader i alt (antall) , Behandlede rammesøknader (antall) , Behandlede ett-trinnssøknader (antall) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Behandlede byggesøknader og klager. Utførte tilsyn samt pålegg, oppfølging og sanksjoner ifm. tilsyn Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.