Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12674: Behandling av saker om automatisk fredete kulturminner (F) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Kommune- og reguleringsplansaker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert (antall):
antall
Kommune- og reguleringsplansaker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert og oversendt sjøfartsmuseet (antall):
antall
Andre saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert (antall):
antall
Andre saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert og oversendt sjøfartsmuseet (antall):
antall
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
antall
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har oversendt til sjøfartsmuseum (antall):
antall
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
antall
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har oversendt sjøfartsmuseum (antall):
antall
Kommune- og reguleringsplansaker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert (antall):
31.12
Kommune- og reguleringsplansaker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert og oversendt sjøfartsmuseet (antall):
31.12
Andre saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert (antall):
31.12
Andre saker hvor forholdet til automatisk fredete kulturminner er vurdert og oversendt sjøfartsmuseet (antall):
31.12
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
31.12
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har oversendt til sjøfartsmuseum (antall):
31.12
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
31.12
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har oversendt sjøfartsmuseum (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000