12674: Behandling av saker om automatisk fredete kulturminner (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
antall
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har oversendt til sjøfartsmuseum (antall):
antall
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
antall
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har oversendt sjøfartsmuseum (antall):
antall
Referansetid
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
31.12
Saker om offentlige og større private tiltak som fylkeskommunen har oversendt til sjøfartsmuseum (antall):
31.12
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har mottatt (antall):
31.12
Saker om mindre, private tiltak som fylkeskommunen har oversendt sjøfartsmuseum (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Behandling av saker om automatisk fredete kulturminner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken