12673: Snøscooterløyper fastsatt av kommunene (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Har kommunen fastsatt snøscooterløyper i medhold av motorferdselloven § 4a? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt i medhold av motorferdselloven § 4a totalt i kommunen (km):
km
Har kommunene fastsatt løyper for snøscooterkjøring etter nasjonal forskrift § 8? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt etter nasjonal forskrift § 8 totalt i kommunen (km):
km
Har kommunen fastsatt løyper for snøscooterkjøring i medhold av motorferdselloven § 5? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt etter motorferdselloven § 5 totalt i kommunen (km):
km
Referansetid
Har kommunen fastsatt snøscooterløyper i medhold av motorferdselloven § 4a? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt i medhold av motorferdselloven § 4a totalt i kommunen (km):
31.12
Har kommunene fastsatt løyper for snøscooterkjøring etter nasjonal forskrift § 8? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt etter nasjonal forskrift § 8 totalt i kommunen (km):
31.12
Har kommunen fastsatt løyper for snøscooterkjøring i medhold av motorferdselloven § 5? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt etter motorferdselloven § 5 totalt i kommunen (km):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Snøscooterløyper fastsatt av kommunene
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken