Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12673: Snøscooterløyper fastsatt av kommunene (K) 2015 - 2022

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2023 08:00
Har kommunen fastsatt snøscooterløyper i medhold av motorferdselloven § 4a? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt i medhold av motorferdselloven § 4a totalt i kommunen (km):
km
Har kommunene fastsatt løyper for snøscooterkjøring etter nasjonal forskrift § 8? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt etter nasjonal forskrift § 8 totalt i kommunen (km):
km
Har kommunen fastsatt løyper for snøscooterkjøring i medhold av motorferdselloven § 5? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Snøscooterløyper som er fastsatt etter motorferdselloven § 5 totalt i kommunen (km):
km
Har kommunen fastsatt snøscooterløyper i medhold av motorferdselloven § 4a? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt i medhold av motorferdselloven § 4a totalt i kommunen (km):
31.12
Har kommunene fastsatt løyper for snøscooterkjøring etter nasjonal forskrift § 8? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt etter nasjonal forskrift § 8 totalt i kommunen (km):
31.12
Har kommunen fastsatt løyper for snøscooterkjøring i medhold av motorferdselloven § 5? (ja=1, nei=0):
31.12
Snøscooterløyper som er fastsatt etter motorferdselloven § 5 totalt i kommunen (km):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Snøscooterløyper fastsatt av kommunene Se liste over endringer i de regionale inndelingene.