Miljøforvaltning

Til toppen

12673: Snøscooterløyper fastsatt av kommunene (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Snøscooterløyper fastsatt av kommunene Se liste over endringer i de regionale inndelingene.