12666: Kulturminneforvaltning i kommunene (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
antall
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
antall
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
31.12
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
31.12
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
31.12
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kulturminneforvaltning. Ressursinnsats, tiltak og kompetanse
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken