Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12666: Kulturminneforvaltning i kommunene (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
antall
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
antall
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
antall
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
31.12
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
31.12
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
31.12
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en oversikt over ressursinnsats, tiltak og kompetanse innen kulturminneforvaltningen i kommunene.

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.