Til toppen
12666: Kulturminneforvaltning i kommunene (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
antall
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
antall
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr):
31.12
Freda kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til (antall):
31.12
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12
Vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg (antall):
31.12
Er det utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
31.12
Bevaringsverdige kulturminner registrert i kommunen (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kulturminneforvaltning. Ressursinnsats, tiltak og kompetanse
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken