Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12661: Jordbruksbedrifter med økologisk drift, godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens) (F) 1995 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
08.03.2024 08:00
Jordbruksbedrifter med økologisk drift og jordbruksbedrifter under omlegging:
antall
Godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
dekar
Godkjent økologisk jordbruksareal:
dekar
Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
dekar
Prosent økologisk jordbruksareal (godkjent+ karens) av totalt jordbruksareal i drift:
prosent
Jordbruksbedrifter med økologisk drift og jordbruksbedrifter under omlegging:
01.10.
Godkjent økologisk jordbruksareal og jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
01.10.
Godkjent økologisk jordbruksareal:
01.10.
Jordbruksareal under omlegging til økologisk drift (karens):
01.10.
Prosent økologisk jordbruksareal (godkjent+ karens) av totalt jordbruksareal i drift:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000