Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12658: Jordleige (K) 1969 - 2022

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
06.02.2024 08:00
Jordbruksareal i drift i alt:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift:
dekar
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
prosent
Jordbruksbedrifter i alt:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige:
antall
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
prosent
Jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift:
01.10.
Leigd jordbruksareal i drift i prosent av jordbruksareal i drift i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige:
01.10.
Jordbruksbedrifter med jordleige i prosent av jordbruksbedrifter i alt:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1979 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Leigd jordbruksareal blir registrert i fylket/kommunen der jordbruksbedriften ligg. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.