Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12657: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i henhold til vedtak, etter tilgang på privat hjelp 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

tilgang på privat hjelp Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Tildelte timer per uke (antall):
antall
Referansetid
Tildelte timer per uke (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken