Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12656: Iverksettingstid for vedtak i antall dager, etter tjenestetype og iverksettingstid 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Med iverksettingstid menes antall dager mellom vedtaksdato og iverksettingsdato. Negativ iverksettingstid oppstår når tjenesten starter før vedtak er fattet.

Brukerdata (IPLOS): Endringer fra 2018 til 2019-årgangen for tjenester og kommuner.
Både pga. ny IPLOS-versjon og utfordringer med å samkjøre databaser fra flere kommuner som følge av kommunereformen har det oppstått større avvik fra 2018 til 2019-årgangen, som ikke kan forklares med reelle endringer i tjenestetildeling. Endringer i IPLOS-registrering er detaljert beskrevet i IPLOS kravspesifikasjon. Endringer i registrering av eksisterende variabler og nye variabler kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.