Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12651: Mottakere av helsetjenester i hjemmet, etter alder, bistandsbehovsgruppe og koordinator 2017 - 2018

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken