Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12650: Mottak av kommunale tjenester ved dødsfall for personer 70 år og eldre, etter tjeneste 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: IPLOS, KPR fra 2018 Hjemmetjenester er alle omsorgstjenester som ytes til hjemmeboende - også til personer i omsorgsbolig.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.