Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12650: Mottak av kommunale tjenester ved dødsfall for personer 70 år og eldre, etter tjeneste 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjeneste
Må velges *
region
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde: IPLOS, KPR fra 2018 Hjemmetjenester er alle omsorgstjenester som ytes til hjemmeboende - også til personer i omsorgsbolig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken