Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12650: Mottak av kommunale tjenester ved dødsfall for personer 70 år og eldre, etter tjeneste 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

tjeneste Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Andel (prosent):
prosent
Referansetid
Andel (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: IPLOS, KPR fra 2018 Hjemmetjenester er alle omsorgstjenester som ytes til hjemmeboende - også til personer i omsorgsbolig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken