Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12648: Institusjonsbeboere på langtidsopphold per 31.12 som er vurdert av lege og tannhelsepersonell siste 12 måneder (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Andel vurdert av lege (prosent):
prosent
Vurdert av tannhelsepersonell (prosent):
prosent
Antall:
antall
Referansetid
Andel vurdert av lege (prosent):
31.12
Vurdert av tannhelsepersonell (prosent):
31.12
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brukerdata (IPLOS): Endringer fra 2018 til 2019-årgangen for tjenester og kommuner.
Både pga. ny IPLOS-versjon og utfordringer med å samkjøre databaser fra flere kommuner som følge av kommunereformen har det oppstått større avvik fra 2018 til 2019-årgangen, som ikke kan forklares med reelle endringer i tjenestetildeling. Endringer i IPLOS-registrering er detaljert beskrevet i IPLOS kravspesifikasjon. Endringer i registrering av eksisterende variabler og nye variabler kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken