Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12647: Mottakere av helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand, etter alder, bistandsbehov og individuell plan 2017 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000