Næringspolitiske virkemidler

12646: Antall foretak og støttebeløp, etter region, bistandstype, virkemiddelaktør og aldersgruppe 2017 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

bistandstype

Totalt 7 Valgte

Søk

virkemiddelaktør

Totalt 17 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2020
Kontakt
Marina Rybalka, Statistisk sentralbyrå
+47 986 92 910
ryb@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
antall
Støttebeløp (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Støttebeløp (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble endret 12.06.2020. Endringen skyldes utvidelse og revisjon av virkemiddeldatabasen. Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2019 i faste priser er foreløpig. Oversikt for Regionale forskningsfond og fylkeskommunene for 2019 foreløpig mangler.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken