Næringspolitiske virkemidler

Til toppen

12645: Antall foretak og støttebeløp, etter region, bistandstype, virkemiddelaktør og størrelsesgruppe 2017 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
bistandstype
virkemiddelaktør
størrelsesgruppe

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

størrelsesgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle størrelsesgrupper , Ingen ansatte , 1-4 ansatte ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble endret 03.11.2020. Endringen skyldes utvidelse og revisjon av virkemiddeldatabasen. Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2019 i faste priser er foreløpig.
Statistikken omfatter innvilgede beløp. Faktisk utbetalte beløp kan avvike fra disse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken