Næringspolitiske virkemidler

Til toppen

12644: Antall foretak og støttebeløp, etter landsdel, bistandstype, virkemiddelaktør og næring (SN2007) 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle virkemiddelaktører , Argentum , Eksportkreditt ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 Total , 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell , 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk ,

Valgt 0 av totalt 89

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stor økning i støtte og antall mottakere i 2020 på grunn av ekstraordinære Covid-19 relaterte tiltak. Indeksen som brukes for å beregne beløp for siste årgang i faste priser er foreløpig. Statistikken omfatter innvilgede beløp. Faktisk utbetalte beløp kan avvike fra disse. Beløp for egenkapitalinvesteringer fra Siva er rettet fra 1000 til mill. kr i 2017 30. november 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.