Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
12638: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall for nyeste årgang (F) 2019
Sist endret
26.04.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
gruppe av stemmeberettigede
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
gruppe av stemmeberettigede

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken