Plan- og byggesaksbehandling

12612: Omfang, saksbehandlingstid og klagebehandling for eierseksjoneringer (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall):
antall
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
antall
Behandlete søknader om eierseksjonering (antall):
antall
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Klager mottatt i kommunen (antall):
antall
Klager avvist av kommunen (antall):
antall
Klager behandlet av kommunen i alt (antall):
antall
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
antall
Klager oversendt fylkesmannen (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
dager
Klager med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
antall
Klager avgjort av fylkesmannen i alt (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble omgjort hos fylkesmannen (antall):
antall
Klager som ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling (antall):
antall
Referansetid
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall):
31.12
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
31.12
Behandlete søknader om eierseksjonering (antall):
31.12
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Klager mottatt i kommunen (antall):
31.12
Klager avvist av kommunen (antall):
31.12
Klager behandlet av kommunen i alt (antall):
31.12
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
31.12
Klager oversendt fylkesmannen (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
31.12
Klager med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
31.12
Klager avgjort av fylkesmannen i alt (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble omgjort hos fylkesmannen (antall):
31.12
Klager som ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfang, saksbehandlingstid og klagebehandling for eierseksjoneringer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken