Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12612: Omfang, saksbehandlingstid og klagebehandling for seksjoneringer (K) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Mottatte søknader om seksjonering (antall):
antall
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
antall
Behandlete søknader om seksjonering (antall):
antall
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Klager mottatt i kommunen (antall):
antall
Klager avvist av kommunen (antall):
antall
Klager behandlet av kommunen i alt (antall):
antall
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
antall
Klager oversendt fylkesmannen (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
dager
Klager med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
antall
Klager avgjort av statsforvalteren i alt (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen (antall):
antall
Kommunale vedtak som ble omgjort hos fylkesmannen (antall):
antall
Klager som ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling (antall):
antall
Mottatte søknader om seksjonering (antall):
31.12
Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
31.12
Behandlete søknader om seksjonering (antall):
31.12
Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Klager mottatt i kommunen (antall):
31.12
Klager avvist av kommunen (antall):
31.12
Klager behandlet av kommunen i alt (antall):
31.12
Klager tatt til følge i kommunen (antall):
31.12
Klager oversendt fylkesmannen (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i kommunen (dager):
31.12
Klager med saksbehandlingstid over lovpålagt frist (antall):
31.12
Klager avgjort av statsforvalteren i alt (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen (antall):
31.12
Kommunale vedtak som ble omgjort hos fylkesmannen (antall):
31.12
Klager som ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottatte søknader om seksjonering (antall) , Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall) , Behandlete søknader om seksjonering (antall) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfang, saksbehandlingstid og klagebehandling for seksjoneringer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.