Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12609: Utvalgte nøkkeltall for videregående opplæring (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr):
1000 kr
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent):
prosent
Elever per skole (antall):
antall
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent):
prosent
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent):
prosent
Elever per lærerårsverk (antall):
antall
Elever (antall):
antall
Lærlinger (antall):
antall
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr):
31.12
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent):
31.12
Elever per skole (antall):
01.10
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent):
Utgangen av våren i siste år i intervallet
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent):
01.10
Elever per lærerårsverk (antall):
01.10 (elever), 4. kvartal (sysselsetting)
Elever (antall):
01.10
Lærlinger (antall):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) , Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2019 publiseres gjennomføringstall kun i statistikken 'Gjennomføring i videregående opplæring'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.