Plan- og byggesaksbehandling

12597: Utvalgte tall for omfang og utgifter av bygge- og delesøknader samt eierseksjoneringer (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Mottatte byggesøknader (antall):
antall
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
antall
Mottatte dispensasjonssøknader (antall):
antall
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
antall
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall):
antall
Behandlete søknader om eierseksjonering (antall):
antall
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling samt eierseksjonering (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mottatte byggesøknader (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
31.12
Mottatte dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Mottatte søknader om eierseksjonering (antall):
31.12
Behandlete søknader om eierseksjonering (antall):
31.12
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling samt eierseksjonering (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bygge- og delesaksbehandling - Hovedtall for omfang av bygge- og delesøknader, samt eierseksjonering
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken