Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12597: Utvalgte tall for omfang og utgifter av bygge- og delesøknader samt eierseksjoneringer (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottatte byggesøknader (antall) , Behandlede byggesøknader i alt (antall) , Mottatte dispensasjonssøknader (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bygge- og delesaksbehandling - Hovedtall for omfang av bygge- og delesøknader, samt eierseksjonering
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken