Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12597: Utvalgte tall for omfang og utgifter av bygge- og delesøknader samt seksjoneringer (K) 2015 - 2023

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Mottatte byggesøknader (antall):
antall
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
antall
Mottatte dispensasjonssøknader (antall):
antall
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
antall
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
antall
Mottatte søknader om seksjonering (antall):
antall
Behandlete søknader om seksjonering (antall):
antall
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling samt eierseksjonering (1000 kr):
1000 kr
Mottatte byggesøknader (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader i alt (antall):
31.12
Mottatte dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Behandlede dispensasjonssøknader (antall):
31.12
Mottatte søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom (antall):
31.12
Mottatte søknader om seksjonering (antall):
31.12
Behandlete søknader om seksjonering (antall):
31.12
Brutto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehandling samt eierseksjonering (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottatte byggesøknader (antall) , Behandlede byggesøknader i alt (antall) , Mottatte dispensasjonssøknader (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder hovedtall for omfang og utgifter av bygge- og delesøknader, samt seksjonering.

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.