Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12596: Hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for kart- og oppmålingsvirksomhet (K) 2015 - 2023

Ingeborg Hauge, Statistisk sentralbyrå
+47 95 87 66 56
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2024 08:00
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
antall
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
antall
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
antall
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
31.12
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
31.12
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
31.12
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for kart- og oppmålingsvirksomhet i kommunene.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.