Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
12596: Hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for kart- og oppmålingsvirksomhet (K) 2015 - 2019
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
antall
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
antall
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
antall
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Rekvisisjoner mottatt av kommunen (antall):
31.12
Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon (antall):
31.12
Rekvisisjoner behandlet ferdig av kommunen (antall):
31.12
Rekvisisjoner med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsinntekter (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken